ОРБИТЕЛ АД, СДРУЖЕНИЕ СЛОВОТО И ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК

ОРГАНИЗИРАТ

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

в чест на 120-годишнината от рождението на Боян Пенев

След проверка и оценка на изпратените произведения журито излъчи победителите от конкурса. Първо място в категорията "литературоведска студия" не се присъжда.

Присъждат се и две поощрителни награди в същата категория - на Дарин Тенев и Георги Стайков.
Журито присъжда специална награда на Ирена Алексиева за произведението й: "Боян Пенев - летопис за живота и творчеството му".
В категорията "оперативна критика" награда не се присъжда, поради слабо участие.

(Обявеният по-рано тук победител в категория "литературоведска студия" Борис Ангелов е дисквалифициран, поради неспазване на регламента - както се оказа след сигнал, произведението му е старо, публикувано още през 2000 г.)

Награди:
за 1-во място и специалната награда: 100 лева, 100 часа интернет Орбинет и карта Орбифон на стойност 20 лева;
за 2-ро място: 50 часа интернет Орбинет и карта Орбифон на стойност 10 лева.
Всички награди са осигурени от Орбител АД - доставчикът на Интернет!

Наградените произведения можете да прочетете в Интернет:

Журито беше в състав: д-р Бойко Пенчев, зам. главен редактор на "Литературен вестник", преподавател в СУ, д-р Бисера Дакова, литературовед в Института за литература при БАН, Мартин Митов, председател на Сдружение Словото.


Регламентът:

Конкурсът е за литературна критика. За участие се приемат творби в две категории: оперативна критика и литературоведска студия.

Всеки участник може да предложи до три непубликувани свои творби. Право на участие имат само лица, не по-възрастни от 35 години.

Краен срок за изпращане на творбите: 21 март 2002 г.

Текстовете си изпращайте на e-mail адрес konkurs@slovo.bg. Приемат се само текстове, изписани на кирилица. За предпочитане е текстовете да бъдат в RTF формат. Участниците трябва да посочат трите си имена, ЕГН, месторабота/ учебно заведение и  e-mail адрес за контакти.

 

Награди:

Ще бъдат присъдени награди от по 100 лева, 100 часа Интернет достъп Орбинет и Орбифон разговори за страната и чужбина, осигурени от Орбител. Освен отличия в съответните категории ще има и специални награди!

 

Журито се състои от представители на Сдружение Словото, Литературен вестник и Института за литература при БАН.

 

Обявяването на наградите ще е на 27 април 2002 г.